ข้อมูลผู้บริหาร


พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี
เบอร์ติดต่อ 038931000