ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักวิชาการพัสดุ, จพ.พัสดุ) 
25 ตุลาคม 2564 -
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ ต.จพง.การเงินและบัญชี 
24 ตุลาคม 2564 -
ประกาศจังหวัดชลบุรี บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
22 ตุลาคม 2564 -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
20 ตุลาคม 2564 -
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
20 ตุลาคม 2564 -
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
19 ตุลาคม 2564 -
...อ่านทั้งหมด...