หน่วยงานประกันสังคม โรงพยาบาลชลบุรี ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลชลบุรี

เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำภาคตะวันออกขนาด825เตียงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อม ในการรักษาพยาบาลในระดับสูง มีบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เทคนิคอื่นๆ รวมกว่า 2,500 คน เป็นศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเป็นศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์วิจัย ทางห้องปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออก ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วพร้อม อุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ