หน่วยงานประกันสังคม โรงพยาบาลชลบุรี ยินดีต้อนรับ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคมโรงพยาบาลชลบุรี

ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลชลบุรีสามารถใช้บริการทางการแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด, โรงพยาบาลประจำอำเภอ,สถานีอนามัยทุกแห่งทุกจังหวัดทั่วประเทศในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ คลินิกเครือข่ายของโรงพยาบาลชลบุรีbโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆคลินิกเครือข่ายประกันสังคมรพ.ชลบุรี ในเขตจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง


( กรุณานำบัตรประชาชนมาแสดงก่อนใช้บริการ )

 

ตรวจสอบรายชื่อคลีนิคประกันสังคมได้ที่นี่